2. jednání zastupitelstva města Litvínova

Diskutujte na odysee:

https://odysee.com/@ivanaturkova:d/2.-jednání-zastupitelstva-města#5

Studio:

Ing. Ivana Turková Ph.D., MBA

Zveřejněno:

2023-03-12 17:56:37

Délka videa:

00:20:14

Popis:

Lidem se doporučuje šetřit, nosit svetry, omezit vytápění, zde mohli zastupitelé ANO, SNK a komunisté prokázat dobrou vůli snížit počet členů výborů, odměny a ušetřit řádově 4-12 mil. a místo toho si odsouhlasili k výplatě odměny v dvojnásobku, které zatíží rozpočet odhadem o dalších cca 800 tis. a více členů dozorčích rad v Technických službách a Sportasu a dalších půl milionu ročně navíc. Nejenže o našich návrzích nehodlá nikdo z vrchnosti z naší Radnice jednat, ale nedovolili nám je ani doplnit do programu jednání zastupitelstva. Vše demokraticky s úsměvem a s arogancí sobě vlastní zamítnuto. Projednávání strategického plánu města, kdy byly vzneseny věcné argumenty, týkající se faktických nedostatků předloženého dokumentu, bylo velkou fraškou. Místo obnovy a údržby městského majetku, jen nové a nové megalomanské investiční akce, kdy má normální člověk dojem, že naši radní žijí v nějaké bublině absolutně odtrženi od reálného světa. Litvínov se vylidňuje, mladí odchází a místo toho, aby vládní radní pomohli svým občanům, tak se opět bude stavět pro vyšší příjmové skupiny 150 domů. Prodají se pozemky a zadá se zakázka na výstavbu, na které bude někdo profitovat. Mladí Litvínováci to, ale rozhodně nebudou. A takhle my si tady v Litvínově žijeme s koalicí ANO, SNK a komunistů. Mějte se fajn v tom předvánočním čase, a věřte, že mě nepřeslechnout, ani neumlčí. ... https://www.youtube.com/watch?v=i_0SEQjD8dk