DAN EVEHEMA - PROROCTVÍ INDIÁNŮ HOPI

DAN EVEHEMA - PROROCTVÍ INDIÁNŮ HOPI
8.únor 2023

"Tento příběh je velmi starý příběh, velmi starý. Příběh o Modré hvězdě Kačině znám už od malička. Tento příběh mi vyprávěli dědové, kterým je nyní mezi 80 a 108 lety. Modrá hvězda Kačina se fyzicky objeví na našem nebi, což bude znamenat, že jsme na konci časů.

Toto povídání bylo předáno Náčelníkem Danem Evehemou, Stařešinou Indiánů Hopi.
"Tento příběh je velmi starý příběh, velmi starý. Příběh o Modré hvězdě Kačině znám už od malička. Tento příběh mi vyprávěli dědové, kterým je nyní mezi 80 a 108 lety.
Modrá hvězda Kačina se fyzicky objeví na našem nebi, což bude znamenat, že jsme na konci časů. Ti, kteří se vrátí k cestám daným nám v původním učení a budou žít přirozeným způsobem života, se příchod Kačiny a Očisty nedotkne. Přežijí a vybudují nový svět.
Návrat Modré hvězdy Kačiny bude budíčkem, který nám řekne o novém dni a novém způsobu života, o novém světě, který přichází. Zde začnou změny. Začnou jako ohně, které v nás hoří a shoříme touhami a konflikty, pokud si nevzpomeneme na původní učení a nevrátíme se k mírumilovnému způsobu života.
Nedlouho po Modré Kačině dorazí Očista, Rudá Kačina a tento den se Země, její stvoření a veškerý život, jak jej známe, navždy změní. Budou zde znamení, které budou tomuto příchodu Očisty předcházet. Je důležité pochopit, že tato poselství budou nalezena v každé živé bytosti, dokonce i v našem těle, dokonce i v kapce naší krve. Všechny formy života obdrží tyto signály.
Objevením se těchto znamení začíná období sedmi let, což bude naše poslední příležitost změnit naše způsoby života. Všechno, co prožíváme, je věcí volby. Když se přiblížíme době příchodu Očisty, objeví se lidé, kteří budou procházet jako duchové městy, kaňony, které si vybudují ve svých umělých horách. Ti, kteří budou procházet těmito místy, budou při chůzi velmi těžcí. Bude to téměř bolestné pokaždé když udělají každý krok, protože budou odpojeni od svého ducha a Země.
Jiní budou mít velké deformace, jak v mysli, tak na těle. Najdou se tací, kteří budou chodit v těle a nebudou z této reality, protože mnoho bran, které nás kdysi chránily, bude otevřeno. Bude mnoho zmatků mezi pohlavími a dětmi a jejich rodiči a prarodiči.
Život bude velmi zvrácený a v těchto časech bude jen malý společenský řád. Mnozí budou žádat, aby se na ně zřítily samotné hory, jen aby ukončily jejich trápení. Jen některých se to, co se bude dít, nedotkne– těch, kteří si pamatují původní učení a znovu propojili svá srdce a ducha – ti, kteří si pamatují, kdo je jejich matka a otec – Pahanové, kteří odešli žít do hor a lesa.
Dokonce i ti, kteří necítí své spojení s duchem, uvidí tvář Stvořitele po obloze. Věci neviditelné budou cítit velmi silně.
Začne se dít mnoho věcí, které nebudou dávat smysl, protože realita se bude posouvat zpět do snového stavu a ven z něj. V této době se otevřou mnohé brány do nižšího světa. Věci dávno zapomenuté se vrátí, aby nám připomněly naše minulé výtvory. Všechny živé věci budou chtít být přítomny pro tento den, kdy skončí starý čas a my vstoupíme do věčného cyklu pátého světa. Obdržíme mnohá varování, která nám umožní změnit naše cesty zespodu Země i shora.
Pak se jednoho rána, za chvíli, probudíme do Rudého úsvitu. Obloha bude mít barvu krve. Pak se začne dít mnoho věcí u kterých si právě teď nejsme jisti jejich přesnou povahou, protože velká část reality nebude taková, jaká je.
Žádná živá bytost nezůstane nedotčena, tady ani na nebi. Říká se, že cestu přes tento čas je třeba nalézt v našich srdcích a znovu se sjednotit s naším duchovním já. Zjednodušit se a vrátit se k životu se Zemí a na Zemi a v souladu
s jejími stvořeními, pamatovat si, že my jsme správci, strážci ohně Ducha."
Autor článku:
ANS

Aliance národních sil

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“ ​Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. ​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ​Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“