Nacionalismus – jediná záchrana západního světa.

Nacionalismus – jediná záchrana západního světa.
10.březen 2023

„Bez národního státu nemůžeme mít ani svobodu, ani sociální spravedlnost. Národní stát je jen zdánlivý oponent svobody a rovnosti. Je ve skutečnosti polem, na němž jediném může v jistém paradoxu – svoboda a rovnost kvést.“ Tento „fukuyamovský obrat“, tato paradoxní přímluva za národní stát od velekněze liberalismu, není nijak překvapivou piruetou.

Fukuama
Obrat Francise Fukuamy: „Nacionalismus – jediná záchrana západního světa !“ 


„Bez národního státu nemůžeme mít ani svobodu, ani sociální spravedlnost. Národní stát je jen zdánlivý oponent svobody a rovnosti. Je ve skutečnosti polem, na němž jediném může v jistém paradoxu – svoboda a rovnost kvést.“

Tento „fukuyamovský obrat“, tato paradoxní přímluva za národní stát od velekněze liberalismu, není nijak překvapivou piruetou. Velmi podobnou museli vykroužit všichni opravdoví socialisté skutečně věřící v sociální stát. Iluze některých z nich, že je to „buržoazní“ národní stát, který brání plné sociální spravedlnosti, a že sociální stát plně zvítězí teprve v nadnárodním nadstátním celku, se dávno zhroutily jako domeček z karet. Je dnes již zcela zjevné, že je to přesně naopak. Oslabení národního státu a nacionalismu jako ducha státu vždy vedlo jen k oslabení všech sociálních výdobytků. Sociální stát může fungovat jen v rámci státu národního. Rozbití národního státu značí vždy jen globální bezmoc nevyvolených.

Jak skuteční liberálové, tak skuteční socialisté již tedy pochopili. Bez národního státu nemůžeme mít ani svobodu, ani sociální spravedlnost. Národní stát je jen zdánlivý oponent svobody a rovnosti. Je ve skutečnosti polem, na němž jediném může – v jistém paradoxu – svoboda a rovnost kvést. Byť si mohou obě květinky myslet, že archaická zemina národního státu pro ně není dost vyživující, a že by se jim v nadnárodní hydroponii vedlo lépe. Jenže jde o omyl. Přesazení vede k okamžité ztrátě všech moderních pokladů, k odumření svobody i spravedlnosti. Bez národa není moderní stát, bez moderního státu není svoboda ani spravedlnost. A bez národního státu také počnou bezhraničně řádit choroby nihilismu, podnikatelského egoismu a pomateného menšinismu, s nimiž si liberalistický univerzalismus sám poradit neumí.

Nejen socialismus se musí znovu naučit být nacionálním (jinak skončí jako česká sociální demokracie). I nacionální liberalismus se musíme naučit myslet, žít, cítit, pěstovat a bránit. Bez toho přijdeme o to nejcennější z liberalismu. A o svobodu vůbec.https://medium.seznam.cz/…box

Autor článku:
ANS

Aliance národních sil

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“ ​Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. ​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ​Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“