BADLANDS - ZLÁ ZEMĚ

BADLANDS - ZLÁ ZEMĚ
15.únor 2023

"V doprovodu jednoho z geologů jsem vystoupil na kopec a užil si jeden z nejúžasnějších pohledů. Na konci obrovské pláně, růžově zbarvené odrazem zapadajícího slunce, se nám zjevilo obrovské město v troskách - město obklopené hradbami a baštami, plné míst, gigantických kopulí a monumentů nejpozoruhodnější a nejfantastičtější architektury.

Francouzský cestovatel M. de Girardin vypráví o své návštěvě:
"V doprovodu jednoho z geologů jsem vystoupil na kopec a užil si jeden z nejúžasnějších pohledů. Na konci obrovské pláně, růžově zbarvené odrazem zapadajícího slunce, se nám zjevilo obrovské město v troskách - město obklopené hradbami a baštami, plné míst, gigantických kopulí a monumentů nejpozoruhodnější a nejfantastičtější architektury.
Na půdě bílé sněhem se místy tyčily rozpadající se hrady cihlově červené barvy a pyramidy s ostrými vrcholky, zakončenými beztvarými masami, které jakoby se chvěly ve větru. Uprostřed tohoto chaosu stál obrovský přízračný sloup. Když jsme sestoupili do údolí a prošli mezi dvěma sloupy předpotopní architektury, objevili jsme rozsáhlý amfiteátr, obklopený rozpadajícími se a členitými kopci sytě žluté barvy a zmatenou masou miniaturních hor z červené a žluté hlíny, naházených bez ladu a skladu na půdu tak tvrdou, že na ní koňské nohy neudělaly žádný otisk."
Badlands se nachází jihovýchodně od Black Hills v území Dakota a táhne se téměř až k velkým písečným kopcům v Nebrasce. Jsou tak nevhodné k obývání, že jim indiáni dali jméno Badlands (Zlá země).
Byla zde rezervace Sioxů. Ti pod vedením náčelníka Big Foota prošli v roce 1890 oblastí současného národního parku na cestě do Wounded Knee, kde se měli spojit s Lakoty proti armádě Spojených států, protože byl indiánskou policií zabit nejvlivnější indián Sedící býk. Americký plukovník Forsyth ale nařídil postřílet celý indiánský tábor se všemi bezbrannými a od únavy polomrtvými lidmi. Po masakru byl Forsyth předán kárnému řízení za neoprávněný zásah. Později mu byly všechny pocty vráceny, byl povýšen na generála a 20 jeho mužů dokonce obdrželo nejvyšší americké vyznamenání za statečnost, Medaili cti!!!! Tak to totiž chodí v USA asi odjakživa – čím větší zabiják, tím více se mu dostává poct.

Stará ilustrace americké památky Badlands v Jižní Dakotě. Vytvořili ji Lancelot a Nicolay, podle náčrtu De Girardina, zveřejněného na Le Tour du Monde, Paříž, 1864.

Autor článku:
ANS

Aliance národních sil

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“ ​Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. ​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ​Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“